Deze twee zaken staan in de huidige tijd volop in de belangstelling. 

Al in een vroeg stadium, nog voordat milieu en duurzaamheid in ons land algemeen bekende begrippen waren, heeft Stronkhorst Boekbinders al een aantal maatregelen genomen op dit gebied.

  • Alle afvalstromen worden strikt gescheiden gehouden en indien mogelijk aangeboden voor hergebruik. Hergebruik van o.a. papier, plastic, metaal en hout. Zelfs op het kantoor gaat er geen papier meer in de gewone prullenbak.
  • Energiebesparing door het gebruik van tijdschakelaars tussen de pompen van de luchtvoorziening, gedurende de nacht en de pauzes.
  • Uitschakelen van een gedeelte van de verlichting op plaatsen waar niet gewerkt wordt.
  • Hergebruik van warme lucht die afgezogen wordt door de snipperafzuiging.
  • De gebruikte lijmsoorten zijn nadrukkelijk gekozen met het oog op milieu. Lowmelt is een hotmeltsoort die met aanzienlijk lagere temperatuur verwerkt kan worden. De prijs is weliswaar hoger maar de energiebesparing aanzienlijk.
  • Koudlijm is één van onze specialiteiten. Koudlijm is een dispersielijm en kent geen vluchtige stoffen. Omdat deze lijmsoort door ons zonder geforceerde droging verwerkt wordt is er sprake van een zeer lage milieubelasting.

Hoewel de huidige PUR lijm niet zo schadelijk niet meer is als voorheen, heeft Stronkhorst Boekbinders besloten nog geen gebruik te maken van deze lijmstof. Pas wanneer ook het laatste restje giftige stoffen verdwenen is, zullen wij gebruik van deze lijmstof heroverwegen.

Direct contact

We staan u graag telefonisch of persoonlijk te woord. Neem contact op via +31 (0)50 541 87 89